TELEFON
CAŁODOBOWY
44 683-77-11
ś. p. Bartoszewski Henryk

ś. p. Bujacz Czesław

ś. p. Gzik Jacek

ś. p. Domagała Zenona

ś. p. Drzazga Barbara

ś. p. Dygudaj Waldemar

ś. p. Kamiński Janusz

ś. p. Kisiołek Dominik

ś. p. Ostrowicz Andrzej

ś. p. Gawłowska Kujawin Barbara

ś. p. Klekowska Otylia

ś. p. Kośna Zofia

ś. p. Kośny Jerzy

ś. p. Kowalczyk Zdzisława

ś. p. Potyra Kamila

Telefon całodobowy

44 683 – 77 – 11